Διαμερίσματα

Διαμερίσματα

Το noKeys είναι μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης για διαμερίσματα που προσφέρονται για βραχυχρόνια μίσθωση τόσο μέσω των γνωστών πλατφορμών (AirBnB, Booking.com), όσο και με άλλους πιο παραδοσιακούς τρόπους.

Το noKeys είναι μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης για διαμερίσματα που προσφέρονται για βραχυχρόνια μίσθωση τόσο μέσω των γνωστών πλατφορμών (AirBnB, Booking.com), όσο και με άλλους πιο παραδοσιακούς τρόπους.

Το σύστημα έχει δυο πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά που είναι

  1. η απομακρυσμένη διαχείριση του ακινήτου
  2. η δυνατότητα να μην δίνονται κλειδιά στους επισκέπτες αλλά και στα συνεργεία που δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Η πλατφόρμα αποτελείται από το hardware που εγκαθίσταται στο διαμέρισμα και το software που βρίσκεται εγκατεστημένο σε server στο cloud και προσφέρεται στους διαχειριστές των ακινήτων ως υπηρεσία (Software as a Service, SaaS)
Το hardware που τοποθετείται μέσα στο διαμέρισμα αποτελείται από τις ακόλουθες συσκευές:

  • Τον controller που αποτελεί το κέντρο του συστήματος και συνεργάζεται με την cloud εφαρμογή για την διαχείριση του διαμερίσματος.
  • Το πληκτρολόγιο που τοποθετείται έξω από την πόρτα εισόδου του διαμερίσματος.
  • Μια συσκευή IoT (Internet of Things) που συνδέεται στην υποδομή θυροτηλεφώνου της οικοδομής και χρησιμοποιείται για να ανοίγει την είσοδό της

Επιπλέον των συσκευών που αναφέρθηκαν απαιτείται η ύπαρξη ηλεκτρικής κλειδαριάς στην πόρτα του διαμερίσματος ώστε να μπορεί να ανοιχθεί από το σύστημα noKeys.

workflow-nokeys

Πως λειτουργεί?

Ο τρόπος λειτουργίας του noKeys μπορεί να γίνει πιο σαφής (σχέδιο στα Περισσότερα)

feature-nokeys

Άλλες δυνατότητες

Ορισμένες δυνατότητες διαχείρισης της ενέργειας και άλλων λειτουργειών του ακινήτου

benefits-nokeys

Τι κερδίζει ο διαχειριστής

Ο διαχειριστής του ακινήτου με την υιοθέτηση της πλατφόρμας απολαμβάνει έναν αριθμό προνομίων