Η Εταιρία

Η Εταιρία

Η εταιρεία ασχολείται με την κατασκευή συστημάτων υψηλής τεχνολογίας. Έχει το κατάλληλο δυναμικό μόνιμα αλλά και εξωτερικές συνεργασίες με στόχο πάντα την ποιότητα τόσο στο τελικό προϊόν όσο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τα ιδρυτικά της μέλη έχουν μακροχρόνια εμπειρία τόσο στην κατασκευή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, όσο και στην δημιουργία “καναλιών” προώθησης των προϊόντων αυτών.

Στόχος μας είναι πάντα η ειδίκευση στους τομείς των τουριστικών αγορών με προϊόντα αιχμής, όπως ολοκληρωμένες λύσεις software και hardware για καταλύματα βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης μίσθωσης.

Η εταιρεία συνεχίζει δυναμικά την ολοκλήρωση των προϊόντων της με στόχο την αναγνώριση από το αγοραστικό κοινό της ποιότητας και της λειτουργικότητάς τους.