Αλλες Δυνατότητες

Αλλες Δυνατότητες

Άνοιγμα θυρών γκαράζ

Το noKeys μπορεί να διαχειριστεί τις πόρτες γκαράζ που διατίθενται για τους επισκέπτες ενός διαμερίσματος, αρκεί αυτές να ανοίγουν με ηλεκτρικό τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να δοθεί στους επισκέπτες του διαμερίσματος κάποιο τηλεχειριστήριο.

Το noKeys μπορεί να διαχειριστεί τις πόρτες γκαράζ που διατίθενται για τους επισκέπτες ενός διαμερίσματος, αρκεί αυτές να ανοίγουν με ηλεκτρικό τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να δοθεί στους επισκέπτες του διαμερίσματος κάποιο τηλεχειριστήριο.

Διαχείριση και ασφάλεια των πηγών ενέργειας

Το σύστημα noKeys έχει την δυνατότητα σύνδεσης με συστήματα διαχείρισης ενέργειας μέσω των οποίων μπορεί να αυξηθεί η ασφάλεια του ενοικιαζόμενου διαμερίσματος σε ότι έχει να κάνει με κινδύνους που προέρχονται από το ηλεκτρικό ρεύμα. Με αυτά τα συστήματα μπορεί να απενεργοποιείται η τροφοδοσία με ρεύμα όσων συσκευών επιθυμεί ο διαχειριστής του διαμερίσματος όταν οι επισκέπτες του δεν θα βρίσκονται εντός αυτού.

Με την χρήση των συστημάτων διαχείρισης ενέργειας επιτυγχάνεται αύξηση της ασφάλειας τόσο για το διαμέρισμα όσο και για τους επισκέπτες του, καθώς δεν κινδυνεύει να παραμείνει ενεργή κάποια ηλεκτρική συσκευή που μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο αν δεν υπάρχει κάποιος μέσα στο διαμέρισμα για να την ελέγχει.

Για την διαχείριση ενέργειας προτείνονται 2 διαφορετικά συστήματα τα οποία συνδέονται με τον controller του noKeys:

  1. Αναγνώστες καρτών RFID
  2. Αισθητήρες ανίχνευσης ανθρώπινης παρουσίας
  • 1.Αναγνώστες καρτών RFID

    Σε κάθε διαμέρισμα τοποθετείται ένας αναγνώστης καρτών RFID ο οποίος συνδέεται με τον controller του noKeys. O controller ελέγχει την τροφοδοσία με ρεύμα όσων πριζών και συσκευών επιλέξει ο διαχειριστής του διαμερίσματος. Όταν τοποθετηθεί κάρτα RFID μέσα στον αναγνώστη, ο controller δίνει ρεύμα σε όλο το διαμέρισμα, ενώ με την κάρτα εκτός του αναγνώστη ο controller δεν επιτρέπει την τροφοδοσία στις επιλεγμένες συσκευές και πρίζες. Επιπρόσθετα οι κάρτες αυτές θα μπορούν να ξεκλειδώσουν και την πόρτα του διαμερίσματος αντί του αριθμού του τηλεφώνου κάποιου από τους επισκέπτες.
    Στην περίπτωση που η κάρτα θα βρίσκεται μέσα στον αναγνώστη του διαμερίσματος η πόρτα του δεν θα ανοίγει με χρήση κάρτας ή με το πληκτρολόγιο καθώς ο controller θα θεωρεί ότι υπάρχει κόσμος μέσα. Με αυτή την λογική ο επισκέπτης που θα είναι εκτός του διαμερίσματος θα χτυπάει το κουδούνι και αυτός που θα βρίσκεται μέσα θα του ανοίγει την πόρτα. Στην περίπτωση που η κάρτα έχει ξεχαστεί μέσα στον καρτοδέκτη, ενώ δεν βρίσκεται κάποιος μέσα στο διαμέρισμα, θα αποστέλλεται SMS στους επισκέπτες με οδηγίες για κλήση στον διαχειριστή. Αυτός θα τους ξεκλειδώνει την πόρτα για μια φορά ώστε να μπορέσουν να μπουν μέσα στο διαμέρισμα με τον κωδικό τους.
  • 2.Αισθητήρας ανίχνευσης ανθρώπινης παρουσίας.


    Στο διαμέρισμα τοποθετείται ένας αριθμός από αισθητήρες παρουσίας τέτοιος ώστε να καλυφθεί όλο το διαμέρισμα. Ο εν λόγω αισθητήρας έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει την παρουσία ακόμα και απολύτως ακίνητων ατόμων. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται το διαμέρισμα σε σχέση με το αν υπάρχουν μέσα σε αυτό κάτοικοι. Αν δεν υπάρχουν δίνεται εντολή από τον controller και απενεργοποιείται η τροφοδοσία με ρεύμα του διαμερίσματος. Με την χρήση του αισθητήρα παρουσίας το πληκτρολόγιο της εισόδου είναι πάντα ενεργό και κάθε ενοικιαστής του διαμερίσματος μπορεί να εισέλθει με τον αριθμό του κινητού του ακόμα και αν υπάρχει κάποιος άλλος εντός αυτού.