Πως λειτουργεί?

Πως λειτουργεί?

Ο controller του noKeys εγκαθίσταται στο κατάλυμα και έχει τις εξής συνδέσεις:

 • Με το router του διαμερίσματος για να επικοινωνεί με την cloud εφαρμογή
 • Με το πληκτρολόγιο στην πόρτα του διαμερίσματος
 • Με την ηλεκτρική κλειδαριά στην πόρτα του διαμερίσματος
 • Με την κλειδαριά της εισόδου της πολυκατοικίας, μέσω της ΙοΤ στο εκάστοτε διαμέρισμα.
 • Δεν εγκαθίσταται τίποτα στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.

Πως μπαίνει στο διαμέρισμα ο επισκέπτης?

 • Ευρισκόμενος στην είσοδο της οικοδομής κάνει αναπάντητη από το κινητό του σε προκαθορισμένο αριθμό που του αποστέλλεται με μήνυμα πριν την άφιξή του και το σύστημα noKeys ανοίγει την πόρτα
 • Στην είσοδο του διαμερίσματος πληκτρολογεί τον αριθμό του κινητού του ή όποιον άλλο αριθμό επιλέξει ο διαχειριστής στο αριθμητικό πληκτρολόγιο που βρίσκεται δίπλα στην πόρτα του διαμερίσματος και το noKeys ανοίγει την πόρτα

Πως γίνεται η διαχείριση του ακινήτου μέσω της εφαρμογής?

 • Ο controller του noKeys για κάθε διαμέρισμα επικοινωνεί, μέσω του Internet, με την cloud εφαρμογή. Μέσω αυτής ενημερώνεται σχετικά με τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε επισκέπτη και ορίζεται ως το κλειδί του.
 • Ο διαχειριστής καταχωρεί στην εφαρμογή το ονοματεπώνυμο του επισκέπτη κάθε διαμερίσματος μαζί με τον αριθμό του κινητού του τηλέφωνου και την περίοδο για την οποία μισθώθηκε το διαμέρισμα.
 • Η εφαρμογή ενημερώνει τον controller για τον αριθμό τηλεφώνου που θα λειτουργεί σαν κλειδί του διαμερίσματος πριν την έναρξη της μίσθωσης, ενώ μετά την λήξη της ο αριθμός παύει να λειτουργεί σαν κλειδί.

Με παρόμοιο τρόπο με αυτόν των επισκεπτών και τα κινητά των συνεργείων καθαρισμού και επισκευών γίνονται κλειδιά για το διαμέρισμα. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός λειτουργεί σαν κλειδί για περιορισμένο χρονικό διάστημα και κάποιες ημέρες, ανάλογα με το πρόγραμμα καθαρισμού ή επισκευών.

Με παρόμοιο τρόπο με αυτόν των επισκεπτών και τα κινητά των συνεργείων καθαρισμού και επισκευών γίνονται κλειδιά για το διαμέρισμα. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός λειτουργεί σαν κλειδί για περιορισμένο χρονικό διάστημα και κάποιες ημέρες, ανάλογα με το πρόγραμμα καθαρισμού ή επισκευών.

example

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι τα ακόλουθα:

 • Δίνει συνοπτική εικόνα στο διαχειριστή για όλα τα διαμερίσματα που χειρίζεται μέσω της πλατφόρμας. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τις παρούσες και μελλοντικές κρατήσεις, τον αριθμό των επισκεπτών που διαμένουν την τρέχουσα ημερομηνία σε κάθε διαμέρισμα, ενώ μπορεί να ενημερώνει συνοπτικά για τον αριθμό των διαμερισμάτων που έχει συνδεδεμένα ο διαχειριστής στην πλατφόρμα αλλά και το ιστορικό των κρατήσεών τους.
 • Με το χρονοδιάγραμμα των κρατήσεων ο διαχειριστής μπορεί να έχει μια συνοπτική εικόνα όλων των κρατήσεων για τα διαμερίσματά του τόσο σε σχέση με τον χρόνο έναρξης και λήξης, όσο και σε σχέση με το ποιος έχει κάνει την κράτηση αλλά και πόσα άτομα θα μένουν σε κάθε διαμέρισμα.
 • Δίνει την δυνατότητα στον διαχειριστή να ελέγχει κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά και να μπορεί να συμπληρώνει τις κρατήσεις χειροκίνητα και (μελλοντικά) αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ελέγχει αν είναι δυνατόν να γίνει η κράτηση χωρίς να συμπέσει χρονικά με κάποια που έχει γίνει νωρίτερα.
 • Δίνει την δυνατότητα στον διαχειριστή να βλέπει το ιστορικό των κρατήσεων κάθε διαμερίσματος.
 • Επιτρέπει στον διαχειριστή να προσθέτει σε ένα διαμέρισμα παραπάνω από έναν επισκέπτες με αποτέλεσμα να μπορούν όλα τα κινητά τους να χρησιμοποιηθούν ως κλειδιά για το διαμέρισμα και την πολυκατοικία.
 • Επιτρέπει στον διαχειριστή να προσθέτει σε ένα διαμέρισμα παραπάνω από έναν επισκέπτες, με αποτέλεσμα να μπορούν όλοι με τα κινητά τους να εισέλθουν στο διαμέρισμα και την πολυκατοικία.
 • Επιτρέπει στον διαχειριστή να ορίζει ως κλειδιά για τα συνεργεία καθαρισμού και επισκευών τα κινητά τους. Αυτά θα ισχύουν για συγκεκριμένες ώρες και μέρες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εισέλθουν στον χώρο του διαμερίσματος σε ώρες και μέρες εκτός αυτών που έχουν οριστεί.
 • Μέσω της cloud εφαρμογής ο διαχειριστής μπορεί να ενημερώνεται για τις ώρες και μέρες εισόδου των συνεργείων στα διαμερίσματα, με αποτέλεσμα να γνωρίζει σε κάθε περίπτωση τον χρόνο έναρξης και λήξης των εργασιών τις οποίες έχουν αναλάβει.