Αλλες Δυνατότητες

Αλλες Δυνατότητες

Άνοιγμα θυρών γκαράζ

Το noKeys μπορεί να διαχειριστεί τις πόρτες γκαράζ που διαθέτει το ξενοδοχείο για τους επισκέπτες του, αρκεί αυτές να ανοίγουν με ηλεκτρικό τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να δοθεί στους επισκέπτες κάποιο τηλεχειριστήριο ή να μένει η πόρτα του γκαράζ μόνιμα ανοιχτή.

Άνοιγμα θυρών γκαράζ

Το noKeys μπορεί να διαχειριστεί τις πόρτες γκαράζ που διαθέτει το ξενοδοχείο για τους επισκέπτες του, αρκεί αυτές να ανοίγουν με ηλεκτρικό τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να δοθεί στους επισκέπτες κάποιο τηλεχειριστήριο ή να μένει η πόρτα του γκαράζ μόνιμα ανοιχτή.

Διαχείριση και ασφάλεια των πηγών ενέργειας

Το σύστημα noKeys έχει την δυνατότητα σύνδεσης με συστήματα διαχείρισης ενέργειας μέσω των οποίων μπορεί να αυξηθεί η ασφάλεια των δωματίων του ξενοδοχείου σε ότι έχει να κάνει με κινδύνους που προέρχονται από το ηλεκτρικό ρεύμα. Με αυτά μπορεί να απενεργοποιείται η τροφοδοσία με ρεύμα όσων συσκευών επιθυμεί ο διαχειριστής του ξενοδοχείου όταν οι επισκέπτες του δεν θα βρίσκονται εντός των δωματίων.Με την χρήση των συστημάτων διαχείρισης ενέργειας επιτυγχάνεται αύξηση της ασφάλειας τόσο για το ξενοδοχείο όσο και για τους επισκέπτες του καθώς δεν κινδυνεύει να παραμείνει ενεργή κάποια ηλεκτρική συσκευή που μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο αν δεν υπάρχει κάποιος για να την ελέγχει.

Για την διαχείριση ενέργειας προτείνονται 2 διαφορετικά συστήματα τα οποία συνδέονται με τον controller του noKeys:

  1. Αναγνώστες καρτών RFID
  2. Αισθητήρες ανίχνευσης παρουσίας
  • 1.Αναγνώστες καρτών RFID

    Σε κάθε δωμάτιο τοποθετείται ένας αναγνώστης καρτών RFID ο οποίος συνδέεται με τον controller του noKeys. O controller ελέγχει την τροφοδοσία με ρεύμα όσων πριζών και συσκευών επιλέξει ο διαχειριστής του ξενοδοχείου. Όταν τοποθετηθεί κάρτα RFID μέσα στον αναγνώστη, ο controller δίνει ρεύμα στο δωμάτιο, ενώ με την κάρτα εκτός του αναγνώστη ο controller δεν επιτρέπει την τροφοδοσία στις επιλεγμένες συσκευές και πρίζες. Επιπρόσθετα οι κάρτες αυτές θα μπορούν να ξεκλειδώσουν και την πόρτα του δωματίου αντί του αριθμού του τηλεφώνου κάποιου από τους επισκέπτες. Στην περίπτωση που η κάρτα θα βρίσκεται μέσα στον αναγνώστη του δωματίου η πόρτα του δεν θα ανοίγει με χρήση κάρτας ή με το πληκτρολόγιο, καθώς ο controller θα θεωρεί ότι υπάρχει κόσμος μέσα. Με αυτή την λογική ο επισκέπτης που θα είναι εκτός του δωματίου θα χτυπάει την πόρτα και αυτός που θα βρίσκεται μέσα θα του ανοίγει. Στην περίπτωση που η κάρτα έχει ξεχαστεί μέσα στον καρτοδέκτη, ενώ δεν βρίσκεται κάποιος μέσα στο δωμάτιο, θα αποστέλλεται SMS στους επισκέπτες με οδηγίες για κλήση στον διαχειριστή. Αυτός θα τους ξεκλειδώνει την πόρτα για μια φορά ώστε να μπορέσουν να μπουν στο δωμάτιο με τον κωδικό τους.
  • 2.Αισθητήρας ανίχνευσης παρουσίας


    Στους χώρους του ξενοδοχείου που ελέγχονται από το σύστημα noKeys τοποθετείται ένας αριθμός από αισθητήρες παρουσίας τέτοιος ώστε να καλυφθούν πλήρως. Ο εν λόγω αισθητήρας έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει την παρουσία ακόμα και απολύτως ακίνητων ατόμων. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται το ξενοδοχείο σε σχέση με το αν υπάρχουν μέσα στους χώρους του κάτοικοι. Αν δεν υπάρχουν δίνεται εντολή από τον controller και απενεργοποιείται η τροφοδοσία με ρεύμα του αντίστοιχου χώρου. Με την χρήση του αισθητήρα παρουσίας το πληκτρολόγιο της εισόδου στα δωμάτια είναι πάντα ενεργό και κάθε ένοικος μπορεί να εισέλθει με τον αριθμό του κινητού στο δωμάτιό του ακόμα και αν υπάρχει κάποιος άλλος μέσα.