Πως λειτουργεί?

Πως λειτουργεί?

Ο controller του noKeys εγκαθίσταται στον ηλεκτρικό πίνακα του κάθε χώρου του ξενοδοχείου και έχει τις εξής συνδέσεις:

 • Με τον ενεργό εξοπλισμό του δικτύου του ξενοδοχείου για να επικοινωνεί με την cloud εφαρμογή
 • Με το πληκτρολόγιο στην πόρτα του χώρου
 • Με την ηλεκτρική κλειδαριά στην πόρτα του χώρου

Επιπρόσθετα ένας από τους controllers θα συνδέεται και σε συσκευή IoT με την οποία θα μπορεί να ξεκλειδώσει την κεντρική είσοδο του καταλύματος.

Πως μπαίνει στο ξενοδοχείο ο επισκέπτης?

 • Ευρισκόμενος στην είσοδο του ξενοδοχείου κάνει αναπάντητη από το κινητό του σε προκαθορισμένο αριθμό που του αποστέλλεται με μήνυμα πριν την άφιξή του και το σύστημα noKeys ανοίγει την πόρτα
 • Στην είσοδο του δωματίου πληκτρολογεί τον αριθμό του κινητού του ή όποιον άλλο αριθμό επιλέξει ο διαχειριστής στο αριθμητικό πληκτρολόγιο που βρίσκεται δίπλα στην πόρτα και το noKeys ανοίγει την πόρτα

Πως γίνεται η διαχείριση του ακινήτου μέσω της εφαρμογής?

 • Ο controller του noKeys, για κάθε χώρο του ξενοδοχείου, επικοινωνεί, μέσω του Internet, με την cloud εφαρμογή. Μέσω αυτής ενημερώνεται σχετικά με τους αριθμούς που αντιστοιχούν σε κάθε επισκέπτη και ορίζονται ως κλειδιά του.
 • Ο διαχειριστής καταχωρεί στην εφαρμογή το ονοματεπώνυμο του επισκέπτη κάθε δωματίου μαζί με τον αριθμό του κινητού του τηλέφωνου και την περίοδο για την οποία μισθώθηκε.
 • Η εφαρμογή ενημερώνει τον controller για τον αριθμό τηλεφώνου που θα λειτουργεί σαν κλειδί του δωματίου πριν την έναρξη της μίσθωσης, ενώ μετά την λήξη της ο αριθμός παύει να λειτουργεί σαν κλειδί.

Με παρόμοιο τρόπο με αυτόν των επισκεπτών γίνονται και τα κινητά των συνεργείων καθαρισμού και επισκευών κλειδιά για τους χώρους του ξενοδοχείου όπως είναι τα δωμάτια αλλά και οι αποθηκευτικοί χώροι. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός κατά την επιλογή του διαχειριστή λειτουργεί σαν κλειδί για περιορισμένο χρονικό διάστημα και κάποιες ημέρες, ανάλογα με το πρόγραμμα καθαρισμού ή επισκευών.

Ο controller του noKeys εγκαθίσταται στον ηλεκτρικό πίνακα του κάθε χώρου του ξενοδοχείου και έχει τις εξής συνδέσεις:

 • Με τον ενεργό εξοπλισμό του δικτύου του ξενοδοχείου για να επικοινωνεί με την cloud εφαρμογή
 • Με το πληκτρολόγιο στην πόρτα του χώρου
 • Με την ηλεκτρική κλειδαριά στην πόρτα του χώρου

Επιπρόσθετα ένας από τους controllers θα συνδέεται και σε συσκευή IoT με την οποία θα μπορεί να ξεκλειδώσει την κεντρική είσοδο του καταλύματος.

Πως μπαίνει στο ξενοδοχείο ο επισκέπτης?

 • Ευρισκόμενος στην είσοδο του ξενοδοχείου κάνει αναπάντητη από το κινητό του σε προκαθορισμένο αριθμό που του αποστέλλεται με μήνυμα πριν την άφιξή του και το σύστημα noKeys ανοίγει την πόρτα
 • Στην είσοδο του δωματίου πληκτρολογεί τον αριθμό του κινητού του ή όποιον άλλο αριθμό επιλέξει ο διαχειριστής στο αριθμητικό πληκτρολόγιο που βρίσκεται δίπλα στην πόρτα και το noKeys ανοίγει την πόρτα

Πως γίνεται η διαχείριση του ακινήτου μέσω της εφαρμογής?

 • Ο controller του noKeys, για κάθε χώρο του ξενοδοχείου, επικοινωνεί, μέσω του Internet, με την cloud εφαρμογή. Μέσω αυτής ενημερώνεται σχετικά με τους αριθμούς που αντιστοιχούν σε κάθε επισκέπτη και ορίζονται ως κλειδιά του.
 • Ο διαχειριστής καταχωρεί στην εφαρμογή το ονοματεπώνυμο του επισκέπτη κάθε δωματίου μαζί με τον αριθμό του κινητού του τηλέφωνου και την περίοδο για την οποία μισθώθηκε.
 • Η εφαρμογή ενημερώνει τον controller για τον αριθμό τηλεφώνου που θα λειτουργεί σαν κλειδί του δωματίου πριν την έναρξη της μίσθωσης, ενώ μετά την λήξη της ο αριθμός παύει να λειτουργεί σαν κλειδί.

Με παρόμοιο τρόπο με αυτόν των επισκεπτών γίνονται και τα κινητά των συνεργείων καθαρισμού και επισκευών κλειδιά για τους χώρους του ξενοδοχείου όπως είναι τα δωμάτια αλλά και οι αποθηκευτικοί χώροι. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός κατά την επιλογή του διαχειριστή λειτουργεί σαν κλειδί για περιορισμένο χρονικό διάστημα και κάποιες ημέρες, ανάλογα με το πρόγραμμα καθαρισμού ή επισκευών.

example

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι τα ακόλουθα:

 • Δίνει συνοπτική εικόνα στο διαχειριστή για όλους τους χώρους του ξενοδοχείου που χειρίζεται μέσω της πλατφόρμας. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τις παρούσες και μελλοντικές κρατήσεις, τον αριθμό των επισκεπτών που διαμένουν την τρέχουσα ημερομηνία σε κάθε δωμάτιο, ενώ μπορεί να ενημερώνει συνοπτικά για τον αριθμό των δωματίων που έχει συνδεδεμένα ο διαχειριστής στην πλατφόρμα αλλά και το ιστορικό των κρατήσεών τους.
 • Με το χρονοδιάγραμμα των κρατήσεων ο διαχειριστής μπορεί να έχει μια συνοπτική εικόνα όλων των κρατήσεων για το κατάλυμα τόσο σε σχέση με τον χρόνο έναρξης και λήξης, όσο και σε σχέση με το ποιος έχει κάνει την κράτηση αλλά και πόσα άτομα θα μένουν σε κάθε δωμάτιο.
 • Δίνει την δυνατότητα στον διαχειριστή να ελέγχει κάθε δωμάτιο ξεχωριστά και να μπορεί να συμπληρώνει τις κρατήσεις χειροκίνητα ή (μελλοντικά) αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ελέγχει αν είναι δυνατόν να γίνει η κράτηση χωρίς να συμπέσει χρονικά με κάποια που έχει γίνει νωρίτερα.
 • Δίνει την δυνατότητα στον διαχειριστή να βλέπει το ιστορικό των κρατήσεων κάθε δωματίου.
 • Επιτρέπει στον διαχειριστή να προσθέτει σε ένα δωμάτιο παραπάνω από έναν επισκέπτες, με αποτέλεσμα να μπορούν όλοι με τα κινητά τους να εισέλθουν στον ξενοδοχείο.
 • Επιτρέπει στον διαχειριστή να ορίζει ως κλειδιά για τα συνεργεία καθαρισμού και επισκευών τα κινητά τους. Αυτά θα ισχύουν για συγκεκριμένες ώρες και μέρες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εισέλθουν στους χώρους του ξενοδοχείου σε ώρες και μέρες εκτός αυτών που έχουν οριστεί.
 • Μέσω της cloud εφαρμογής ο διαχειριστής μπορεί να ενημερώνεται για τις ώρες και μέρες εισόδου των συνεργείων στο ξενοδοχείο αλλά και τους χώρους στους οποίους έχουν πρόσβαση, με αποτέλεσμα να γνωρίζει σε κάθε περίπτωση τον χρόνο έναρξης και λήξης των εργασιών τις οποίες έχουν αναλάβει.