Αλλες Δυνατότητες

Αλλες Δυνατότητες

Άνοιγμα θυρών γκαράζ

Το noKeys μπορεί να διαχειριστεί τις πόρτες γκαράζ που διατίθενται για τους επισκέπτες μίας βίλας, αρκεί αυτές να ανοίγουν με ηλεκτρικό τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να δοθεί στους επισκέπτες της βίλας κάποιο τηλεχειριστήριο.

Άνοιγμα θυρών γκαράζ

Το noKeys μπορεί να διαχειριστεί τις πόρτες γκαράζ που διατίθενται για τους επισκέπτες μίας βίλας, αρκεί αυτές να ανοίγουν με ηλεκτρικό τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να δοθεί στους επισκέπτες της βίλας κάποιο τηλεχειριστήριο.

Διαχείριση και ασφάλεια των πηγών ενέργειας

Το σύστημα noKeys έχει την δυνατότητα σύνδεσης με συστήματα διαχείρισης ενέργειας μέσω των οποίων μπορεί να αυξηθεί η ασφάλεια της ενοικιαζόμενης βίλας σε ότι έχει να κάνει με κινδύνους που προέρχονται από το ηλεκτρικό ρεύμα. Με χρήση αυτών των συστημάτων μπορεί να απενεργοποιείται η τροφοδοσία με ρεύμα όσων συσκευών επιθυμεί ο διαχειριστής της βίλας όταν οι επισκέπτες του δεν θα βρίσκονται εντός αυτής.

Με την χρήση των συστημάτων διαχείρισης ενέργειας επιτυγχάνεται αύξηση της ασφάλειας τόσο για την βίλα όσο και για τους επισκέπτες της καθώς δεν κινδυνεύει να παραμείνει ενεργή κάποια ηλεκτρική συσκευή που μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο αν δεν υπάρχει κάποιος μέσα στην βίλα για να την ελέγχει.
Για την διαχείριση ενέργειας προτείνονται 2 διαφορετικά συστήματα τα οποία συνδέονται με τον controller του noKeys:

  1. Αναγνώστες καρτών RFID
  2. Αισθητήρες ανίχνευσης παρουσίας
  • 1.Αναγνώστες καρτών RFID

    Σε κάθε βίλα τοποθετείται ένας αναγνώστης καρτών RFID ο οποίος συνδέεται με τον controller του noKeys. O controller ελέγχει την τροφοδοσία με ρεύμα όσων πριζών και συσκευών επιλέξει ο διαχειριστής της βίλας. Όταν τοποθετηθεί κάρτα RFID μέσα στον αναγνώστη, ο controller δίνει ρεύμα σε όλη την βίλα, ενώ με την κάρτα εκτός του αναγνώστη ο controller δεν επιτρέπει την τροφοδοσία στις επιλεγμένες συσκευές και πρίζες. Επιπρόσθετα οι κάρτες αυτές θα μπορούν να ξεκλειδώσουν και την πόρτα της βίλας αντί του αριθμού του τηλεφώνου κάποιου από τους επισκέπτες. Στην περίπτωση που η κάρτα θα βρίσκεται μέσα στον αναγνώστη της βίλας η πόρτα της δεν θα ανοίγει με χρήση κάρτας ή με το πληκτρολόγιο καθώς ο controller θα θεωρεί ότι υπάρχει κόσμος μέσα. Με αυτή την λογική ο επισκέπτης που θα είναι εκτός της βίλας θα χτυπάει το κουδούνι και αυτός που θα βρίσκεται μέσα θα του ανοίγει την πόρτα. Στην περίπτωση που η κάρτα έχει ξεχαστεί μέσα στον καρτοδέκτη, ενώ δεν βρίσκεται κάποιος μέσα στην βίλα, θα αποστέλλεται SMS στους επισκέπτες με οδηγίες για κλήση στον διαχειριστή. Αυτός θα τους ξεκλειδώνει την πόρτα για μια φορά ώστε να μπορέσουν να μπουν στην βίλα με τον κωδικό τους.
  • 2.Αισθητήρας ανίχνευσης παρουσίας


    Στην βίλα τοποθετείται ένας αριθμός από αισθητήρες παρουσίας τέτοιος ώστε να καλυφθεί όλη η βίλα. Ο εν λόγω αισθητήρας έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει την παρουσία ακόμα και απολύτως ακίνητων ατόμων. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται η βίλα σε σχέση με το αν υπάρχουν μέσα σε αυτήν κάτοικοι. Αν δεν υπάρχουν δίνεται εντολή από τον controller και απενεργοποιείται η τροφοδοσία με ρεύμα της βιλας. Με την χρήση του αισθητήρα παρουσίας το πληκτρολόγιο της εισόδου είναι πάντα ενεργό και κάθε ένοικος της βίλας μπορεί να εισέλθει με τον αριθμό του κινητού του ακόμα και αν υπάρχει κάποιος άλλος εντός της.