Πως λειτουργεί?

Πως λειτουργεί?

Ο controller του noKeys εγκαθίσταται στον ηλεκτρικό πίνακα της βίλας και έχει τις εξής συνδέσεις:

 • Με το router της βίλας για να επικοινωνεί με την cloud εφαρμογή
 • Με το πληκτρολόγιο στην πόρτα της βίλας
 • Με την ηλεκτρική κλειδαριά στην πόρτα της βίλας
 • Με την κλειδαριά της εισόδου του κήπου, μέσω της εγκατάστασης του θυροτηλεφώνου

Πως μπαίνει στην βίλα ο επισκέπτης?

 • Ευρισκόμενος στην πόρτα του κήπου κάνει αναπάντητη από το κινητό του σε προκαθορισμένο αριθμό που του αποστέλλεται με μήνυμα πριν την άφιξή του και το σύστημα noKeys ανοίγει την πόρτα
 • Στην είσοδο της βίλας πληκτρολογεί τον αριθμό του κινητού του, ή όποιον άλλο αριθμό επιλέξει ο διαχειριστής, στο αριθμητικό πληκτρολόγιο που βρίσκεται δίπλα στην πόρτα και το noKeys ανοίγει την πόρτα

Πως γίνεται η διαχείριση του ακινήτου μέσω της εφαρμογής?

 • Ο controller του noKeys για την βίλα επικοινωνεί, μέσω του Internet, με την cloud εφαρμογή. Μέσω αυτής ενημερώνεται σχετικά με τους αριθμούς που αντιστοιχούν σε κάθε επισκέπτη και ορίζονται ως κλειδιά του.
 • Ο διαχειριστής καταχωρεί στην εφαρμογή το ονοματεπώνυμο του επισκέπτη κάθε βίλας μαζί με τον αριθμό του κινητού του τηλέφωνου και την περίοδο για την οποία μισθώθηκε.
 • Η εφαρμογή ενημερώνει τον controller για τον αριθμό τηλεφώνου που θα λειτουργεί σαν κλειδί της βίλας πριν την έναρξη της μίσθωσης, ενώ μετά την λήξη της ο αριθμός παύει να λειτουργεί σαν κλειδί.

Με παρόμοιο τρόπο με αυτόν των επισκεπτών και τα κινητά των συνεργείων καθαρισμού και επισκευών γίνονται κλειδιά για την βίλα. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός λειτουργεί σαν κλειδί για περιορισμένο χρονικό διάστημα και κάποιες ημέρες, ανάλογα με το πρόγραμμα καθαρισμού ή επισκευών.

Με παρόμοιο τρόπο με αυτόν των επισκεπτών και τα κινητά των συνεργείων καθαρισμού και επισκευών γίνονται κλειδιά για την βίλα. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός λειτουργεί σαν κλειδί για περιορισμένο χρονικό διάστημα και κάποιες ημέρες, ανάλογα με το πρόγραμμα καθαρισμού ή επισκευών.

example

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι τα ακόλουθα:

 • Δίνει συνοπτική εικόνα στο διαχειριστή για όλες τις βίλες που χειρίζεται μέσω της πλατφόρμας. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τις παρούσες και μελλοντικές κρατήσεις, τον αριθμό των επισκεπτών που διαμένουν την τρέχουσα ημερομηνία σε κάθε βίλα, ενώ μπορεί να ενημερώνει συνοπτικά για τον αριθμό των βιλών που έχει συνδεδεμένα ο διαχειριστής στην πλατφόρμα αλλά και το ιστορικό των κρατήσεών τους.
 • Με το χρονοδιάγραμμα των κρατήσεων ο διαχειριστής μπορεί να έχει μια συνοπτική εικόνα όλων των κρατήσεων για τις βίλες του τόσο σε σχέση με τον χρόνο έναρξης και λήξης της μίσθωσης, όσο και σε σχέση με το ποιος έχει κάνει την κράτηση αλλά και πόσα άτομα θα μένουν σε κάθε βίλα.
 • Δίνει την δυνατότητα στον διαχειριστή να ελέγχει κάθε βίλα ξεχωριστά και να μπορεί να συμπληρώνει τις κρατήσεις χειροκίνητα ή (μελλοντικά) αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ελέγχει αν είναι δυνατόν να γίνει η κράτηση χωρίς να συμπέσει χρονικά με κάποια που έχει γίνει νωρίτερα
 • Δίνει την δυνατότητα στον διαχειριστή να βλέπει το ιστορικό των κρατήσεων κάθε βίλας.
 • Επιτρέπει στον διαχειριστή να προσθέτει σε μία βίλα παραπάνω από έναν επισκέπτες, με αποτέλεσμα να μπορούν όλοι με τα κινητά τους να εισέλθουν στον κήπο και την βίλα.
 • Επιτρέπει στον διαχειριστή να ορίζει ως κλειδιά για τα συνεργεία καθαρισμού και επισκευών τα κινητά τους. Αυτά θα ισχύουν για συγκεκριμένες ώρες και μέρες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εισέλθουν στον χώρο της βίλας σε ώρες και μέρες εκτός αυτών που έχουν οριστεί.
 • Μέσω της cloud εφαρμογής ο διαχειριστής μπορεί να ενημερώνεται για τις ώρες και μέρες εισόδου των συνεργείων στις βίλες, με αποτέλεσμα να γνωρίζει σε κάθε περίπτωση τον χρόνο έναρξης και λήξης των εργασιών τις οποίες έχουν αναλάβει.